loader image

Pravo na odustajanje

Poštovani potrošači,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.mzone.rs smatra prodajom na daljinu (trgovina na malo putem pošte ili interneta).

U slučaju prodaje na daljinu zakon ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice u ovom slučaju koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), koji može da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora  pravno je validan od dana kada je poslata trgovcu. Kupac obrazac/izjavu šalje potpisanu, zajedno sa proizvodom na navedenu adresu prodavca.

U skladu sa članom 34. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju odustanka od ugovora trošak povrata robe trgovcu snosi kupac.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena proizvoda se kupcu vraća po prijemu istog, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, nekorišćen i ispravan u originalnoj fabričkoj ambalaži.

U skladu sa članom 33. Zakona o zaštiti potrošača, ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35. ovog zakona. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora.

Kupac može očekivati povrat novca samo u slučaju da je poručen artikal/artikli vraćen/ni u istom stanju u kome je isporučeno odnosno nekorišćeno, neoštećeno i u originalnoj fabričkoj ambalaži. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana. Novac se kupcu vraća isključivo uplatom na tekući račun.

Ukoliko je pri kupovini odabran način plaćanja pouzećem, kupac je u obavezi da prilikom povrata kupljene robe priloži popunjen obrazac Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, gde je neophodno navesti broj tekućeg računa na koji se može izvršiti uplata novca.

Kada je poručeno plaćeno uplatnicom, elektronski ili na šalteru Pošte ili banke, povrat novca se obavlja na broj računa sa koga je i evidentirana uplata.

Ako je odabrano plaćanje platnom karticom, povrat novca se obavlja na račun sa kog je i obavljeno plaćanje. U slučaju da je plaćanje obavljeno sa deviznog računa ili sa računa inostranih banaka nije moguće izvršiti uplatu na isti, već je neophodno dostaviti broj dinarskog tekućeg računa.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak ukoliko je on dobijen uz kupljenu robu (za trgovinu na malo putem pošte ili interneta ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan, neoštećen, nekorišćen i u originalnom pakovanju. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne
saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši
ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i
koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon
isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti
tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne
može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko
prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim
delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove
dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i
dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne
izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Dokumenta u prilogu:

Obrazac za odustanak od ugovora

Ugovor o prodaji na daljinu