loader image

Reklamacije i prituzbe

Kao kupac možete  izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava zbog nesaobraznosti robe, prava po osnovu garancije ili zbog pogrešno obračunate cene i nekih drugih nedostataka.

Ukoliko postoji reklamacija istu podnosite u prodajnoj jedinici u kojoj je kupovina i obavljena, uz obavezan fiskalni isečak ili slip – kako to zakon o zaštiti potrošača i određuje.  Ukoliko ste proizvod kupili putem našeg online portala www.mzone.rs , slobodno nas kontaktirate na sledeći način, potrudićemo se da rešimo Vaš problem:

  • Pozivom na telefonski broj +38160 632 63 62
  • Putem našeg kontakt obrasca na stranici kontakt, pri čemu je potrebno da navedete Vaše kontakt podatke i broj narudžbine, kao i detalje o primedbi.
  • Na nas E-mail info@mzone.rs
  • Pisanim putem, na adresu Prodavca: Ljubomira Stefanovića 3, 21000 Novi Sad
Molimo Vas da ne šaljete eventualne reklamacije na povrat samoinicijativno bez prethodnog kontaktiranja.
 

Ukoliko je reklamacija zbog nesaobraznosti robe, kupac je potrebno da vrati robu ( uz predhodno kontaktiranje prodavca ) o trošku prodavca isključivo putem City Express kurirske službe, jer prodavac ima zaključen ugovor o saradnji sa tom kompanijom. Ukoliko paket pošaljete putem drugih kurirskih službi, paket neće biti prihvaćen. MZone Tuning Service ID za City Express je

Zakon ne obavezuje trgovca da za web prodaju da izdaje fiskalne isečke (za trgovinu na malo putem pošte ili interneta ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama).

Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor, pri čemu vraćeni proizvod mora biti u fabričkoj ambalaži, bez ikakvih nedostataka, neoštećen, nekorišćen u kupljenom stanju. U tom slučaju, po članu 34 Zakona o zaštiti potrošača, trošak dostave pada na kupca.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne
saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši
ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i
koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon
isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti
tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne
može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko
prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim
delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove
dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i
dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne
izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana (za nameštaj i tehničku robu 30 dana), od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom.Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, te da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija

Hvala na razumevanju.