loader image

Zastita podataka o licnosti

PRAVNE REGULATIVE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Politika privatnosti


IDENTIFIKACIJA MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD

MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD, Ljubomira Stefanovića 3, 21000 Novi Sad, info@mzone.rs, +38160 632 63 62 obrađuje vaše podatke o ličnosti.


 Podataci o ličnosti koje prikupljamo i vrsta


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD prikuplja sledeće podatke o ličnosti:


Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
IP adresa


Pravni osnov kao i svrha obrade


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD koristi vaše podatke u svrhe:


Kreiranje vaših korisničkih naloga, Pružanje naših usluga, Transakcije i njihove obrade, Naša korisnička podrška, Komunikacija sa vama kao korisnicima, Ponude proizvoda i usluga


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD podatke o ličnosti obrađuje na osnovu pravnog osnova:


Vaš pristanak, Zaključivanje ili izvršenje ugovora,Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka


 Vaši podaci o ličnosti se ne prosleđuju, ne prodaju, ne iznajmljuju trećim licima.


Zaštita podataka


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD korišćenjem sledećih mera zaštite štiti vaše podatke:
Sistem rola i privilegije.
MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD vaše podatke čuva trajno ali samo u obliku faktura/porudžbenica,  baza kupaca se ne čuva kao takva.


Automatizovano  profilisanje i donošenje odluka


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD ne obavlja automatizovano  profilisanje i donošenje odluka.

 Podaci o ličnosti i transfer van EU


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD ne obavlja transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Podaci o ličnosti i transfer van Srbije


MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD ne obalja transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Vaša prava


Vaša prava u vezi sa obradom  podataka o ličnosti:


Potvrda da li se obrađuju vaši podaci o ličnosti;
Pristupanje vašim podacima o ličnosti;
Ispravka vaših podataka o ličnosti u slučaju pojavljivanja greške;
Eliminisanje vaših podataka o ličnosti;
Prestanak obrađivanja vaših podataka o ličnosti;
Nesaglasnost da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prebacivanje vaših podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučajevima automatizovane obrade podataka o ličnosti i donošenje odluka,  vaše je pravo na ljudsku
intervenciju, izjašnjavanje o odluci ili osporavanje iste.


Vaša prava možete ostvariti kontaktiranjem MILAN ZIVKOVIĆ PR MZONE TUNING SERVICE NOVI SAD na:
Ljubomira Stefanovica 3, 21000 Novi Sad, info@mzone.rs, +38160 632 63 62


Nadležni organ


Organ koji je nadležan za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd,
Republika Srbija, email na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.